Nieuwsbriefcommissie

De nieuwsbriefcommissie zorgt voor de invulling van de interne nieuwsbrief die eenmaal in de vier à zes weken naar de leden wordt verstuurd. In deze nieuwsbrief staan onder meer verslagen van activiteiten, aankondigingen en oproepen, interviews met leden en leuke stukjes om te lezen. Ook dit jaar zal het bestuur de leden een update geven over hun bezigheden.

Mail ons: nieuwsbrief@asvgay.nl