Vertrouwenspersonen

Ook de vertrouwenspersonen van A.S.V.Gay vormen een commissie, maar zij hebben vanwege hun bijzondere positie in de vereniging een eigen pagina.