Missie & Visie

Onderling contact
Door het creëren van een digitaal en fysiek platform voor LGBT-studenten op de hogescholen en universiteiten van Amsterdam wordt het makkelijker om elkaar te vinden, op te zoeken en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

Zichtbaarheid
Met het oprichten van de verenging willen we de zichtbaarheid van LGBT-studenten bevorderen. Een grote vereniging maakt ons tot een factor van betekenis binnen de Amsterdamse studentenpopulatie.

Acceptatie en zelfacceptatie
Amsterdam staat bekend als ‘gay capital’, maar toch is A.S.V.Gay van mening dat er nog altijd veel kan worden verbeterd aan de acceptatie van homoseksualiteit. Door actief samenwerking te zoeken met open minded heterostudenten in gay-straight-alliances op thema’s die voor elke student van belang zijn hoopt A.S.V.Gay de acceptatie van LGBT-studenten aanzienlijk te vergroten.

Daarnaast laat A.S.V.Gay door het bieden van een platform voor LGBT-studenten zien dat deze jongeren geen uitzondering vormen. De vereniging verwacht dat daarmee het proces om de eigen geaardheid te accepteren wordt vergemakkelijkt.

Tenslotte hoopt A.S.V.Gay een schakel te zijn tussen LGBT-studenten en verschillende hulpinstanties en daarmee de stap om hulp te zoeken bij (zelf-)acceptatieproblemen te verkleinen.

Emancipatie
LGBT-studenten vormen op de hogeschool en universiteiten een minderheid. Hun bijzondere positie, als student en later als professional, wordt lang niet altijd herkend. Slechts weinig initiatieven houden zich specifiek bezig met de maatschappelijke situatie en de professionele vraagstukken van LGBT-studenten. A.S.V.Gay hoopt hierin verandering te brengen: door het behartigen van de belangen van LGBT-studenten en het op de kaart zetten van hun specifieke behoeftes en onderzoeksvragen.

Integratie
Een veelgehoorde klacht over homoseksuelen is dat ze zich terugtrekken in hun eigen ‘wereldje’. A.S.V.Gay wil zich juist niet afscheiden van heterostudenten, maar daarentegen een goede samenwerking met heterostudenten ontwikkelen in de vorm van gay-straight-alliances, zowel op maatschappelijk als op gezelligheidsgebied.

Of lees ons meerjarenplan: hier