Vertrouwenspersonen

Bij A.S.V.Gay is er, naast een flink aantal commissies, een speciale groep leden die zich bezighoudt met wat serieuzere zaken zoals het welzijn van onze leden. Onder leiding van het excentrieke boegbeeld ‘Tante Snor’ bestaan de zogeheten Vertrouwenspersonen dit jaar uit Amy, Ananda, Dirkje, Lotte en Niels.

De vertrouwenspersonen zijn er voor jullie, de leden. Wij zijn altijd bereid een luisterend oor te bieden of waar mogelijk advies te geven. Zeker binnen onze vereniging kunnen wij het ons voorstellen dat er leden zijn die worstelen met seksualiteit, de coming out, discriminatie en relaties. Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersonen is uiteraard vertrouwelijk. Ook zijn de vertrouwenspersonen er voor de mensen die interesse hebben in A.S.V.Gay maar het toch een beetje spannend vinden die laatste stap te zetten. Daarvoor hebben wij het zogeheten borrelbuddyprogramma! Hierbij leer je, voorafgaand aan jouw eerste borrel, eerst andere introducés kennen samen met een paar huidige leden die zich hebben opgegeven om jullie kennis te laten maken onze vereniging. Ervaring leert ons dat het borrelbuddyprogramma altijd erg wordt gewaardeerd! Ook organiseren de vertrouwenspersonen, samen met Tante Snor, leuke evenementen. Zo organiseren de vertrouwenspersonen dit jaar wederom de zogeheten ‘theesessies’ en meerdere informatie-avonden.

Voor het aanvragen van een borrelbuddy kun je het onderstaande formulier invullen dan wordt je teruggemail door één van ons.

Voor andere (brandende) vragen: vertouwenspresoon@asvgay.nl

Als je graag met iemand specifiek praat, geen probleem!

Amy: amy@asvgay.nl

Ananda: ananda@asvgay.nl

Dirkje: dirkje@asvgay.nl

Lotte: lotte@asvgay.nl

Niels: niels@asvgay.nl

Wij wensen jullie een mooie tijd toe bij A.S.V.Gay!