Promotiecommissie

Het doel van deze commissie is het promoten van de vereniging. Hiermee wordt geprobeerd meer naamsbekendheid te genereren voor de vereniging en nieuwe leden aan te trekken. Hiervoor is aanwezigheid tijdens de introductieweken eind augustus en begin februari van groot belang. De taken van deze commissie bestaan uit het organiseren van informatiestands tijdens de informatiemarkt, het ontwerpen van promotiemateriaal, en gedurende het jaar het verspreiden van posters en flyers op universiteiten, hogescholen, LHBTQ+ feesten of andere gelegenheden. Verder wordt contact met de media waar nodig uitbesteed aan de promotiecommissie. Op deze manier kunnen veel verschillende studenten bereikt worden, wat leidt tot meer zichtbaarheid van de LHBTQ+ studenten, naamsbekendheid van de vereniging, acceptatie en het aantrekken van nieuwe leden.

Mail ons: promotie@asvgay.nl