Privacyverklaring

Wie zijn wij?

De Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.Gay), gevestigd te Amsterdam, Nederland, en te contacteren via info@asvgay.nl of Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Voor- en achternaam
 • Thuisadres
 • Je persoonlijke telefoonnummer
 • Telefoonnummer in geval van nood
 • Je persoonlijke email-adres
 • Geboortedatum
 • Studentenstatus
 • Aan welke onderwijsinstelling je studeert, studentennummer en studie
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Naam rekeninghouder
 • Plaats rekeninghouder

Soms hebben we meer informatie nodig voor de doeleinden van een verenigingsactiviteit. We zullen altijd je toestemming vragen voor deze gegevens en we zullen je informeren over jouw rechten en waar wij deze gegevens voor nodig hebben en hoe deze worden verwerkt en hoe lang wij deze gegevens bewaren wanneer we om deze gegevens vragen.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen deze gegevens om de regels van onze lidmaatschap procedures te volgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het innen van lidmaatschapsgeld, het uitgeven van ledenpassen en het beschermen van de belangen van onze leden.

Met wie delen wij deze gegevens?

De gegevens die wij verzamelen worden gedeeld met de huidige bestuursleden van A.S.V.Gay voor het uitvoeren van hun taken. Beperkte gegevens (studentnummers) worden gedeeld met onderwijsinstellingen in Amsterdam en omgeving om de vereniging te ondersteunen door middel van het verstrekken van kantoorruimte voor de vereniging en financiële ondersteuning van bestuursleden.

Zullen deze gegevens worden overgedragen naar buiten de EU?

Nee.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen voor het bijhouden van gegevens te voldoen. Dit betekent dat de gegevens maximaal zeven (7) jaar worden bewaard voor financiële rapporteringsbehoeften.

Welke rechten heb jij?

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het recht om om persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt over te dragen aan anderen. Het recht om te worden vergeten. het recht om te verzoeken dat jouw gegevens worden verwijderd. Het recht op inzage. Het recht om de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben, in te zien. Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om jouw persoonlijke gegevens die wij hebben, te wijzigen. Het recht op beperking van verwerking. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Het recht van bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht om toestemming voor jouw gegevens of specifieke delen van jouw gegevens in te trekken die door ons moeten worden verwerkt. Als je dat wilt of als je een klacht hebt over de gegevensverwerking, kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging via info@asvgay.nl. We zullen binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek reageren op je verzoek. Je kunt ook een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ben je verplicht om deze gegevens te verstrekken?

Ja, om lid te kunnen worden van A.S.V.Gay en deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging hebben we deze gegevens nodig. Als je deze gegevens niet verstrekt, kun je helaas geen gebruik maken van lidmaatschapsvoordelen, zoals kortingen bij partners en deelname aan gesloten activiteiten.

Gebruiken we geautomatiseerde services om je te profileren of beslissingen te nemen?

Nee.

Verzamelen we gegevens over u uit andere bronnen?

Nee, we verzamelen alleen de gegevens die je specifiek, actief en rechtstreeks aan ons verstrekt.