Geschiedenis van de vereniging

In 2009 begon Fien de Vries met haar studie in Amsterdam, dé gay capital. Het was ook heel gay, maar ze kwam er al gauw achter dat er voor LHBTQ+-studenten niet veel te doen was. Ze vond het dus hoog tijd voor iets nieuws; een plek waar ze mensen van haar generatie kon ontmoeten – andere jonge volwassenen die ook studeren. Fien wilde graag een plek creëren waar iedere student zich thuis kan voelen. Ze vertelde het twee van haar vrienden, Nora Neuteboom en Merel van Kessel, en samen gingen ze enthousiast van start. Er moest echter ook het een en ander aan officiële zaken worden geregeld, dus ze beseften al gauw dat ze een verantwoordelijke oude rot nodig hadden.

Dat was het moment dat nummer vier op hun pad kwam: Suzanne Roodenburg. Zij bleek een groot netwerk van oudere lesbische vrouwen te hebben, dat de vier jongelingen maar al te graag wilde helpen. Daarnaast zocht de groep contact met bestaande LHBTQ+-organisaties, zoals de Groningse LHBTQ+-studentenvereniging Ganymedes, het COC, UvA Pride en PANN. Zo kwam de oprichting van A.S.V.Gay in een stroomversnelling. Na het ondertekenen van de akte bij de notaris was de oprichting van de enige echte Amsterdamse LHBTQ+-studentenvereniging in het voorjaar van 2010 dan eindelijk een feit! Vanaf juni 2010 konden de eerste leden zich officieel voor A.S.V.Gay inschrijven en vanaf september 2010 gingen ook de eerste commissies (activiteiten-, borrel-, feest-, nieuwsbrief- en vertrouwenspersonencommissie) met succes van start.

Het heden

A.S.V.Gay is dé Amsterdamse studentenvereniging voor homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender en queer studenten! Na onze oprichting in maart 2010 zijn we in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vereniging van ruim 300 leden.

Elke woensdag borrelen we vanaf 21:00 uur in bar Amstel Fifty Four. Naast de wekelijkse reguliere borrels worden er nog vele andere activiteiten georganiseerd; onze 17 commissies organiseren vol overgave themaborrels, feesten, reisjes (naar onder andere Praag, Keulen en Manchester) en een eigen boot in de Canal Parade tijdens Amsterdam Pride!

Hoewel gezelligheid bij A.S.V.Gay hoog in het vaandel staat, vinden wij het ook belangrijk om ons samen hard te maken voor LHBTQ+-studenten in Amsterdam. Door middel van congressen (homoseksualiteit en gender non-conformiteit), symposia (homosexuality in sports, tolerance), een sponsorborrel voor Mama Cash en uitstapjes naar bijvoorbeeld een expositie over transgenders en homoseksualiteit in het dierenrijk proberen we meer aandacht te geven aan de positie van de LHBTQ+'ers in onze maatschappij, binnen én buiten de vereniging.

Voor diegenen die het lastig vinden om alleen naar een borrel te komen hebben we een speciaal borrelbuddysysteem. Je wordt door onze vertrouwenspersonencommissie gekoppeld aan een borrelbuddy, met wie je van tevoren afspreekt zodat je op de borrel alvast wat mensen kent. Bij deze commissie kun je ook altijd terecht als je vragen hebt over je geaardheid of genderidentiteit of als je met andere problemen zit en graag met iemand wilt praten. Je kunt contact met ze opnemen door te mailen naar vertrouwenspersoon@asvgay.nl.

Missie & Visie

Onderling contact Door het creëren van een fysiek en digitaal platform voor LHBTQ+-studenten op de onderwijsinstellingen van Amsterdam en omstreken, wordt het makkelijker om elkaar te vinden en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

Zichtbaarheid Door continu te werken aan hoge zichtbaarheid en grote naamsbekendheid van onze vereniging zijn en blijven wij een factor van betekenis binnen de Amsterdamse studenten- en LHBTQ+-populatie. Daaruit volgt grotere zichtbaarheid voor LHBTQ+-studenten.

Acceptatie en zelfacceptatie A.S.V.Gay is van mening dat er nog altijd veel kan worden verbeterd aan de acceptatie van LHBTQ+'ers. Door actief de samenwerking te zoeken met andere studentenverenigingen, bedrijven en organisaties hoopt A.S.V.Gay de acceptatie van LHBTQ+-studenten aanzienlijk te vergroten.

Herkenning, begrip en het gevoel niet alleen te zijn, zijn belangrijke aspecten in het proces van zelfacceptatie. Leden van A.S.V.Gay vinden bij de vereniging lotgenoten, die hen dit kunnen bieden. Daarnaast hoopt A.S.V.Gay een schakel te zijn tussen LHBTQ+-studenten en verschillende hulpinstanties en daarmee de stap om hulp te zoeken bij (zelf-)acceptatieproblemen te verkleinen.

Emancipatie LHBTQ+-studenten vormen op onderwijsinstellingen een minderheid. Hun bijzondere positie, als student en later als professional, wordt lang niet altijd herkend. Slechts weinig initiatieven houden zich specifiek bezig met de maatschappelijke situatie en de professionele vraagstukken van LHBTQ+-studenten. A.S.V.Gay hoopt hierin verandering te brengen: door het behartigen van de belangen van LHBTQ+-studenten en het op de kaart zetten van hun specifieke behoeftes en onderzoeksvragen.

Integratie Een veelgehoorde klacht over LHBTQ+'ers is dat ze zich terugtrekken in hun eigen wereldje. A.S.V.Gay wil zich niet afscheiden van heterostudenten, maar daarentegen een goede samenwerking met heterostudenten en -studentenverenigingen ontwikkelen zodat de LHBTQ+-studentenvereniging als iets normaals wordt gezien.

Lees ons meerjarenplan hier.

Wat: A.S.V.Gay borrel
Waar: Amstel Fifty Four
Adres: Amstel 54, 1017 AB, Amsterdam
Wanneer: Iedere woensdag
Hoe laat: 21:00-02:00